कास्की को घांद्रुको चरम भागहरूमा ग्याँसका सिलिन्डरहरू गधामा लगिदै। सडक तथा यातायात को असुबिधाले ग्रामीण इलाकाहरूको लागि एक प्रमुख बाधा हो।
तस्वीर : अमिष रेग्मी

Facebook Comments